Kamera Kontrol Sistemleri
Ana Sayfa  >  Ürünler  >   Kamera Kontrol Sistemleri  >   OCR ve Barkod Okuma  >   MACHINE CONTROL" Makine Kontrolü


MACHINE CONTROL" Makine Kontrolü

"Integra Vision" çözümünün yüksek hızlı görüntüleme, veri toplama ve güçlü veri işleme yeteneği, pek çok makinenin performansını geliştirmekte kullanılır.
Tanımlanabilir ara yüz seçenekleri ile doğru veri formatları oluşturularak seçmeli besleme, biriktirme ve diğer üretim ve sonlama makinelerinde otomasyon çözümleri sunulmaktadır.
Esnek ve modüler yaklaşım, basit uygulamalar ile başlayıp, karmaşık uygulamalara geçebilen bir yapı oluşturmaktadır.
Benzer uygulamalar;

  • Kod veya veri tabanı ile grup kontrolü
  • Gönderi otomasyonu / posta kodu veya veri tabanına göre ayrım veya gruplama
  • Ana dokümandan seçmeli besleme kontrolü
  • Sayfa biriktirm
  • Hatalı ayrımı


LIS, çözümünün uygulandığı sistemler;

  • Zarflama Makineleri
  • Poşetleme Makineleri
  • Kart Zarflama Sistemleri
  • Zımbalama, Kitap yapma, Biriktirme üniteleri